Склад секції

Ямпольський Олександр ЛеонідовичЯмпольський Олександр Леонідович Ямпольський Олександр Леонідович доцент кафедри фундаментальної математики, зав. кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент

Драч Костянтин ДмитровичДрач Костянтин Дмитрович Драч Костянтин Дмитрович кандидат фізико-математичних наук

Ликова Ольга ВолодимирівнаЛикова Ольга Володимирівна Ликова Ольга Володимирівна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Невмержицька Олена МиколаївнаНевмержицька Олена Миколаївна Невмержицька Олена Миколаївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Петров Євген В’ячеславовичПетров Євген В’ячеславович Петров Євген В’ячеславович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Шугайло Олена ОлексіївнаШугайло Олена Олексіївна Шугайло Олена Олексіївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Болотов Дмитро ВалерійовичБолотов Дмитро Валерійович Болотов Дмитро Валерійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник фтінт

Горькавий Василь ОлексійовичГорькавий Василь Олексійович Горькавий Василь Олексійович доктор фізико-математичних наук, доцент

Власенко Дмитро  ІвановичВласенко Дмитро  Іванович Власенко Дмитро Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Кац Ірина ВолодимирівнаКац Ірина Володимирівна Кац Ірина Володимирівна провідний інженер

Курінний Григорій ЧарльзовичКурінний Григорій Чарльзович Курінний Григорій Чарльзович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Розклад занять на сьогодні

Болотов Д.В.
з 12:00 до 13:20з 13:40 до 15:00
Горькавий В.О.
з 8:30 до 9:50з 10:10 до 11:30
Петров Є.В.
з 12:00 до 13:20
Шугайло О.О.
з 10:10 до 11:30з 12:00 до 13:20

Розклад на тиждень

Доля Петро Григорович

доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Обрані публікації

Доля П.Г. Вирішення однорідних крайових задач вільних коливань скінченної струни // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії, т.4, № 2 , С. 237 - 251 (англійська), 2008

В роботі побудовані явні формули для вирішення рівнянь коливань однорідної скінченної струни з вільними кінцями, а також з одним закріпленим та іншим вільним кінцем.

Доля П.Г. Про один спосіб представлення кускових поліномів в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 833, вип.10. – С.110-120, 2008

Для кусково-поліноміальних функцій та кривих наводяться загальні рівняння, в яких використовується функція абсолютного значення. Доводиться єдиність такого зображення. Побудовані рівняння ломаної та інтерполяційного кубічного сплайну. Отримано загальне рівняння складеної кривої Бернштейна – Бєзьє, коли вершини багатокутників Бєзьє всіх сегментів задані.

Доля П.Г. Про один спосіб представлення поліноміальних сплайнів в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 775, вип.7. – С.130-139, 2007

Запропоновано єдиний формульний вираз для представлення поліноміального сплайну довільного порядку. Коефіцієнти у формулі виражаються через коефіцієнти поліноміальних сегментів сплайну. Кожному вузлу у рівнянні відповідає одночлен, який має в собі функцію модуля.

Доля П.Г. Розв'язання крайової задачі для неоднорідного рівняння коливань скінченної струни з однорідними граничними умовами // Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU. Lapunov memorial conference., Book of abstracts, – p. 38-39 (En), 2007

Отримано рішення крайової задачі для неоднорідного рівняння коливань скінченної струни з однорідними граничними умовами

Доля П.Г. Періодичне продовження функцій та рішення рівняння коливання струни в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 733, вип.6. – С.106-116 (російська), 2006

Запропоновані формули періодичного продовження функцій з відрізка на всю дійсну вісь. Вони використовуються при побудові явного рішення першої крайової задачі для одновимірного хвильового рівняння на скінченому відрізку. Наведені формули для підрахунку первісних кусково-неперервних функцій.

Доля П.Г. Моделювання кусково-гладких неперервних функцій та кривих. // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 661 вип.4. – С.97-103 (російська), 2005

Запропоновано метод складання аналiтичних рiвнянь для кусково-гладких неперервних функцiй. Вони використовуються для моделювання неперервних кривих складених з криволiнiйних сегментiв з вiдомими параметричними рiвняннями.

Доля П.Г. Моделювання складених поверхонь в системах символьної математики // Вісник Харк. нац. ун-ту. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», – № 703, вип.5. – С.87 - 94 (російська), 2005

Запропоновано метод складання загальних аналітичних виразів для рівнянь неперервних поверхонь, складених з різноманітних секцій з відомими рівняннями. Збудовано загальне рівняння кусково-лінійчастої поверхні натягненої на каркас, складений з ряду просторових кривих які не перехрещуються.