Склад секції

Ямпольський Олександр ЛеонідовичЯмпольський Олександр Леонідович Ямпольський Олександр Леонідович доцент кафедри фундаментальної математики, зав. кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент

Драч Костянтин ДмитровичДрач Костянтин Дмитрович Драч Костянтин Дмитрович кандидат фізико-математичних наук

Ликова Ольга ВолодимирівнаЛикова Ольга Володимирівна Ликова Ольга Володимирівна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Невмержицька Олена МиколаївнаНевмержицька Олена Миколаївна Невмержицька Олена Миколаївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Петров Євген В’ячеславовичПетров Євген В’ячеславович Петров Євген В’ячеславович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Шугайло Олена ОлексіївнаШугайло Олена Олексіївна Шугайло Олена Олексіївна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Болотов Дмитро ВалерійовичБолотов Дмитро Валерійович Болотов Дмитро Валерійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник фтінт

Горькавий Василь ОлексійовичГорькавий Василь Олексійович Горькавий Василь Олексійович доктор фізико-математичних наук, доцент

Власенко Дмитро  ІвановичВласенко Дмитро  Іванович Власенко Дмитро Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Доля  Петро  ГригоровичДоля  Петро  Григорович Доля Петро Григорович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Кац Ірина ВолодимирівнаКац Ірина Володимирівна Кац Ірина Володимирівна провідний інженер

Курінний Григорій ЧарльзовичКурінний Григорій Чарльзович Курінний Григорій Чарльзович доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Розклад занять на понеділок

Шугайло О.О.
з 13:40 до 15:00

Розклад на тиждень

Доля Петро Григорович

доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат технічних наук

Доля Петро Григорович, доцент механіко - математичного факультету з лютого 2003 р.

Доля П.Г. закінчив в 1978 р. механіко- математичний факультет Харківського державного університету, кафедру математичної фізики. Він кандидат технічних наук за фахом  05.01.01 «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Є автором однієї монографії та 33 наукових праць.

Тема кандидатської дисертації - «Побудова та аналіз сіток Чебишева на поверхнях ненульової гаусової кривини», 1988 г.

Головні напрямки досліджень - кускові функції та їх застосування в геометричному моделюванні, механіці та математичній фізиці. Він є фахівцем в галузі математичного моделюванні. Має великий досвід створення прикладних програм, а також надбудов і пакетів розширення широко розповсюджених спеціалізованих програм.

Педагогічний стаж складає більш 30 років.

Для студентів прикладного відділення, які спеціалізуються по кафедрі геометрії, Доля П.Г. викладає декілька спецкурсів. Деякі з них знайомлять студентів з головними можливостями систем символьних обчислень Mathematica та Maple, а також з математичним пакетом MatLab. Інші - орієнтовані на застосування цих пакетів в математичних дослідженнях.

  • У спецкурсі «Аналітичні методи геометричного моделювання» розглядаються питання, пов'язані з строгим математичним описом елементів складної геометричної форми, а також сучасні методи моделювання кривих, поверхонь і інших геометричних об'єктів на комп'ютері. До складу включені наступні розділи: теорія сплайнів та її застосування до моделювання кривих та поверхонь, геометричні застосування теорії R - функцій, а також метод побудови параметричних рівнянь кусково - гладких неперервних кривих та поверхонь, який розроблено самим Долею П.Г. 
  • У спецкурсі «Основи математичного моделювання та обчислювального експерименту» розглядаються питання, пов'язані з використанням сучасних методів математичного моделювання і методів обчислень для розв'язання різноманітних задач прикладної математики. Базовим середовищем для обчислень є пакети MATHEMATICA, MAPLE та MATLAB. Досліджуються математичні моделі з різноманітних галузей  - моделювання механічного обладнання та визначення траєкторій руху тіл (звичайні диференціальні рівняння), розрахунок елементів конструкцій та фізичних полів (рівняння математичної фізики), розрахунок складних конструкцій (системи алгебраїчних та диференціальних рівнянь), автоматизація проектування та геометричне моделювання (комп'ютерна геометрія). Розглядаються особливості використання систем символьної математики для вирішення інженерних задач та нові можливості візуалізації отриманих рішень - анімація графіків, графіки функцій декількох змінних, анімація руху елементів конструкцій, візуалізація скалярних та векторних полів та ін.
  • Спецкурс «Створення пакетів розширення та надбудов для систем інженерної комп'ютерної графіки, офісних та математичних пакетів» ґрунтується на досвіді програмування Долі П.Г. Курс охоплює питання пов'язані з розширення інтерфейсу та обчислювальних можливостей класичних програмних продуктів, таких як  Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, MAPLE, MATHEMATICA. Включені наступні розділи: застосування мови програмування VBA в програмах Microsoft Office та AutoCAD, засоби розробки пакетів розширення для MAPLE та MATHEMATICA.
  • У спецкурсі «Основи математичних розрахунків в системі Mathematica» розглядаються питання використання сучасних систем символьної математики. До складу включені наступні розділи: основи використання, символьні перетворення, лінійна алгебра, наукова графіка, математичний аналіз та диференціальні рівняння в пакеті MATHEMATICA.

Останнім часом Доля П.Г. підготував і веде два спецкурси, пов'язані з новими напрямками сучасної прикладної математики. Спецкурс «Математичні основи комп'ютерної томографії» викладає як для студентів прикладного відділення, що спеціалізуються по кафедрі геометрії, так і для студентів спеціальності «Інформатика». Новий спецкурс «Математичні методи обробки зображень» викладає для студентів 4 -го курсу спеціальності «Інформатика».